AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass

Varighed

1 dag

Pris

Deltagerbetaling: 126 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 1.381,15 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 126 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 1.381,15 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Kystvejen 53, 2770 Kastrup

Skolefag

Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass 46857


Kursusbeskrivelse

Adgangskrav:

Gyldigt dansk erhvervsdykkercertifikat eller tilsvarende udenlandsk certifikat, eller uddannelsesbevis fra arbejdsmarkedsuddannelsen 46856 Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning.

 

Beskrivelse:

Deltagerne kan selvstændigt og sammen med andre foretage livreddende førstehjælp af tilskadekomne dykkere, herunder foretage bjergning og neurologisk undersøgelse af dykkerskadet person. Deltagerne kan endvidere foretage korrekt alarmeringsprocedure ved dykkeruheld. Arbejdet udføres på baggrund af de senest indvundne erfaringer med dykkeruheld og nærved-ulykker samt på baggrund af aktuel dykkerlovgivning med tilhørende bekendtgørelser. 

 

Kurset afsluttes med en prøve. 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.