AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Kloak, Kloakmesteruddannelsens mesterdel

Varighed

30 dage

Pris

Deltagerbetaling: 3.780 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 21.248 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 3.780 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 21.248 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 49291
Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig 48444
Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed 49433
Kloakering - Projektering og dimensionering 49289


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Vælg startdato og tilmeld dig

02/03-2021 Tilmeldingsfrist overskredet

Kursusbeskrivelse

Kloakmesteruddannelsen:

 Kloakmesteruddannelsen består af følgende modulkurser:

  • Miljødel
  • Mesterdel
  • Praktikdel
     

Er alle modulerne gennemført på tilfredsstillende vis, kan
deltagerne efter mesterdelen indstilles til den teoretiske eksamen og 
autorisations eksamen. Efter gennemførelse af praktikdelen kan man indstilles til den praktiske eksamen.

 

Hver af eksamenene har en varighed på 1 dag, der kommer ud over de 65 dage, som hele kloakmesteruddannelsen varer.

Eksamensgebyr udgør ialt kr. 19.000,- (2021 priser)  Kr. 10.000,- for den teoretiske eksamen og autorisationsesamen og kr. 9.000,- for dne praktiske eksamen. Kan ændres af eksamenskommisionen.

 

Mesterdel

Du skal have bestået miljødelen, før du kan starte på mesterdelen.

 

Følgende fag indgår på mesterdelen:
49291 - Anvendelse af lovgrundlaget  - 4 dage
49289 - Projektering og dimensionering - 14 dage
49433 - KS i Autoriseret virksomhed - 2 dage
48444 - Funktionen fagligt ansvarlig - 10 dage


På kurset lærer du at udføre kloakering efter gældende lovgivning.

Du lærer også at sikre, at en autoriseret kloakmestervirksomhed råder over nødvendigt og funktionsdygtigt udstyr, samt at virksomheden følger gældende regler og fastsatte bestemmelser for udførelse af autorisationskrævende arbejde. Du lærer at udføre og dokumentere slutkontrol i overensstemmelse med virksomhedens godkendete KLS-sytem. 

 

Du lærer om praktisk kvalitetssikring på afløbsinstallationer udfra kvalitetsstyringsystemets instrukser, og på den baggrund udføre kvalitetskontrol og dokumentation. Du vil også lære, i henhold til gældende lovgivning, at foretage nødvendige forundersøgelser, tegne, tilrettelægge og dimensionere afløbsinstallationer i jord, ved hjælp af digitale programmer.

 

Hvert fag afsluttes med  en prøve. 

 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.