AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Kloak, Kloakmesteruddannelsens mesterdel

Varighed

30 dage

Pris

Deltagerbetaling: 3.780 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 21.060,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 3.780 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 21.060,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 49291
Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig 48444
Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed 49433
Kloakering - Projektering og dimensionering 49289


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

På kurset lærer du at udføre kloakering efter gældende lovgivning. Du lærer også at sikre, at en autoriseret kloakmestervirksomhed råder over nødvendigt og funktionsdygtigt udstyr, samt at virksomheden følger gældende regler og fastsatte bestemmelser for udførelse af autorisationskrævende arbejde. Du lærer at udføre og dokumentere slutkontrol i overensstemmelse med virksomhedens godkendete KLS-sytem. 

Du lærer om praktisk kvalitetssikring på afløbsinstallationer udfra kvalitetsstyringsystemets instrukser, og på den baggrund udføre kvalitetskontrol og dokumentation. Du vil også lære, i henhold til gældende lovgivning, at foretage nødvendige forundersøgelser, tegne, tilrettelægge og dimensionere afløbsinstallationer i jord, ved hjælp af digitale programmer.

 

Kurset afsluttes med prøver. 

 

Varighed: 

Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget - 4 dage

Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig - 10 dage

Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed - 2 dage

Kloakering - Projektering og dimensionering - 14 dage


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.