AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Kloakrørlæggeruddannelsen 2020

Varighed

40 dage

Pris

Deltagerbetaling: 5.040 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 28.802,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 5.040 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 28.802,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Kloakering - Afløbsplan for småhuse 49280
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 49279
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 49278
Kloakering - Arbejdsmiljø 49277
Kloakering - digital tegning af afløbsplaner 49281
Kloakering - Dræning af bygværker 46969
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer 49282
Nivellering 49318
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 47136


Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

Kloakrørlæggeruddannelsen er obligatorisk, hvis du som medarbejder i en autoriseret kloakmestervirksomhed skal varetage den tekniske ansvarliges funktioner i forbindelse med selve arbejdets udførelse. Der er på uddannelsen lagt vægt på, at du får kurser i det praktiske arbejde.

 

Kurset afsluttes med prøver. 

 

Mål:

Formålet med kurset er, at du vil kunne indgå som medhjælper i et arbejdshold. 

 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.