AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Varighed

2 dage

Pris

Deltagerbetaling: 252 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 1.337,70 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 252 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 1.337,70 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Vejen som arbejdsplads - Certifikat 47136


Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

Du bliver bekendt med de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder og du lærer at afmærke  stationære og bevægelige vejarbejder korrekt og hermed at øge trafiksikkerheden for dig selv, for kolleger og for trafikanter.

 

Kurset er obligatorisk for alle, som arbejder ved drifts-, vedligeholds- og anlægsarbejder og ombygninger af vejanlæg, som skal udføre afmærkning af vejarbejder.

 

Efter kurset kan du: 

  • udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder med godkendt afmærkningsmateriel
  • angive i hvilke tilfælde der kræves godkendelse fra vej- og politimyndigheden
  • afhjælpe fejl og mangler ved afmærkning af vejarbejder, og dermed eliminere ulykkesfaktorer
  • medvirke til at sikre din egen personlige og kollegers sikkerhed
  • medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter

 

Målgruppe:

Alle, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder.

  

Kursusbevis:

For at få certifikatet skal du bestå en prøve. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.