AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Betonrenovering - reparation af beton

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.932,25 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.932,25 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Betonrenovering - reparation af beton 42849


Vælg startdato og tilmeld dig

27/01-2020 20 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Uddannelsen henvender sig til personer, der har min. 2 års erfaring med betonarbejde eller uddannelsesbevis fra kurset i Betonteknologi.

 

Deltagerne kan på baggrund af kendskab til forskellige betonkonstruktionstyper og gængse betonskader og deres opståen, herunder de -13 betonsygdomme- samt brand- og mekaniske skader tilrettelægge reparation af beton ved hjælp af egnet værktøj og egnede reparationsmetoder. Således kan deltagerne udføre hugning, sandblæsning og højtryksspuling til afrensning og kan udføre reparation v.hj.a. håndudsætning og blødstøbning, kan anvende sprøjtebeton og kan sluttelig gennemføre betonbeskyttelse/ overfladebehandling og sikre, at det udførte arbejde udføres i overensstemmelse med den krævede kvalitet. I denne forbindelse kan deltagerne udføre kvalitetskontrol via forskellige prøvningsmetoder, f.eks. Capo/Lok-test. Arbejdet udføres under hensyn til regler for miljø og arbejdsmiljø samt ikke mindst egen sikkerhed.  

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.