AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Betonrenovering - reparation af beton

Varighed

10 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.240 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 7.752,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.240 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 7.752,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Betonrenovering - reparation af beton 42849
Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton 44796


Kursusbeskrivelse

Deltagerne kan på baggrund af kendskab til forskellige betonkonstruktionstyper og gængse betonskader og deres opståen, herunder de 13 betonsygdomme samt brand- og mekaniske skader tilrettelægge reparation af beton ved hjælp af egnet værktøj og egnede reparationsmetoder.

 

Således kan deltagerne udføre hugning, sandblæsning og højtryksspuling til afrensning og kan udføre reparation v.hj.a. håndudsætning og blødstøbning, kan anvende sprøjtebeton og kan sluttelig gennemføre betonbeskyttelse/ overfladebehandling og sikre, at det udførte arbejde udføres i overensstemmelse med den krævede kvalitet. I denne forbindelse kan deltagerne udføre kvalitetskontrol via forskellige prøvningsmetoder, f.eks. Capo/Lok-test. Arbejdet udføres under hensyn til regler for miljø og arbejdsmiljø samt ikke mindst egen sikkerhed.

 

Deltageren kan desuden arbejde med fremstilling af plastisk konstruktionsbeton, omfattende modtagelse og kontrol af råvarer, samt deltage i recepthåndteringen. Deltageren kan beregne V/C tal og sammensætte kornkurver, samt deltage i kvalitetsdokumentation. På baggrund af temperaturoplysninger kan deltageren beregne modenhedsdøgn og anslå betonens styrkeudvikling.

 

Særlige adgangskrav til kurset

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte beskæftiget min. to år indenfor branchen. Det vil være en fordel, hvis deltagerne har uddannelsesbevis fra 44796 Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton.


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.