AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Nivellering & Afsætning

Varighed

10 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 6.754 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 6.754 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Grundlæggende faglig matematik 45347
Grundlæggende faglig regning 45215
Nivellering 47665


Er du interesseret i kurset?
Kontakt os på telefon 33 88 09 00 eller send en e-mail til

Kursusbeskrivelse

Du lærer at udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter og at kontrollere instrumenternes præcision.

 

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse indenfor bygge- og anlægsområdet. 
 

Beskrivelse

Du lærer at udføre nivellerings- og afsætningsopgaver og at afsætte relative og absolutte koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem, DVR 90, både som plus og minuskoter. For at kunne udføre højdeafsætningsopgaver lærer du at beregne sigteplan ud fra fixpunkter og koter beliggende over og under sigteplan. Derudover lærer du at udføre linje- og fladenivellement, at dokumentere i målebog og at foretage højde- og vinkelafsætning i forbindelse med retvinklet fundaments afsætning, samt foretage udregning af skråningsanlæg, promillefald, retvinklede trekanter, arealer og rumfang.

 

For at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder bliver du i stand til at kontrollere instrumenternes præcision gennem simpel praktisk efterprøvning. Sidst men ikke mindst  lærer du at udføre arbejdet efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Da beregninger og målinger er centrale dele af kurset støttes de niveleringsfaglige elementer af faglig regning og matematik.

 

Kursusbevis

Du får et kursusbevis, hvis du efter underviserens vurdering har gennemført kurset med tilfredssstillende resultat. 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.