AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Varighed

1 dag

Pris

Deltagerbetaling: 124 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 940,10 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 124 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 940,10 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. (45566)


Vælg startdato og tilmeld dig

03/09-2019 12 ledige pladser

05/09-2019 0 ledige pladser

Når et kursus er fyldt, kan datoen ikke vælges.

Kursusbeskrivelse

Du lærer at opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser korrekt og sikkert.

 

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

 

Beskrivelse

Du lærer at opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisninger og gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert. Du bliver i stand til at vurdere, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, at varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen og at sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt.

 

Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.

 

Kursusbevis

Du får et kursusbevis, hvis du efter underviserens vurdering har gennemført kurset med tilfredssstillende resultat. 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.