AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Betjening af udendørs maskiner,ejendomsservice

Varighed

4 dage

Pris

Deltagerbetaling: 504 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 2.555,60 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 504 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 2.555,60 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Betjening af udendørs maskiner, ejendomsservice 48452


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Vælg startdato og tilmeld dig

31/05-2021 8 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Kurset erstatter kurset 'Service og betjening af maskiner'.

 

Beskrivelse:

Du lærer om at finde fejl og servicere maskiner til brug ved udendørs opgaver ved bygninger. Du lærer også om regler for sikkerhed og om at bruge de rigtige personlige værnemidler.

 

Kurset afsluttes med en prøve.

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

Ved service på almindelige maskiner og tilbehør

Finde fejl og udføre service på maskiner og tilbehør, der bruges til at rengøre og vedligeholde arealer omkring boliger og institutioner.

Udføre denne service ud fra viden om:

 

- Fysisk arbejdsmiljø

- Gældende love og regler

 

Håndtere olier og væsker til maskinerne korrekt ud fra viden om:

 

- Arbejdsmiljø

- Miljøpåvirkninger

 

Ved betjening af maskiner

Betjene maskiner og tilbehør sikkert og ergonomisk korrekt og i overensstemmelse med love og regler.

Instruere kollegaer og brugere i betjening af maskiner og tilbehør.

Udvælge og anvende relevante, personlige værnemidler ved brug af maskiner, eksempelvis:

 

- Handsker

- Sikkerhedsfodtøj

- Beskyttelsesbriller

- Høreværn

  

Varighed

4,0 Dage

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.