AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Drift af varmeanlæg, ejendomsservice

Varighed

6 dage

Pris

Deltagerbetaling: 744 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.689,30 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 744 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.689,30 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Drift af varmeanlæg, ejendomsservice 48579


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Vælg startdato og tilmeld dig

22/01-2020 0 ledige pladser

15/06-2020 14 ledige pladser

Når et kursus er fyldt, kan datoen ikke vælges.

Kursusbeskrivelse

- erstatter 'Drift og vedligehold af ufyrede varmeanlæg'.

 

Du lærer at drifte og vedligeholde samt foretage evt. fejlfinding på varmeanlæg og varmt brugsvandanlæg under hensyntagen til sikkerhed, miljø, energi og komfort.

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og teknisk servicemedarbejdere

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

Ved drift og vedligehold

Stå for daglig drift og vedligehold af ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg på den bedst mulige måde i forhold til:

- Sikkerhed

- Miljø

- Energi

- Komfort

 

Sikre et minimalt energiforbrug i bygningen ved at

- Betjene, vedligeholde, justere og kontrollere det automatiske reguleringsudstyr og dets komponenter

- Registrere forbrug

 

Ved driftsforstyrrelser

Søge efter fejl ved driftsforstyrrelser på ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg.

Vurdere om der skal tilkaldes særlig faglig hjælp.

 

Varighed: 6,0 dage

 

 

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 4


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.