AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Ejendommens drift, forebyg skader og eftersyn

Varighed

3 dage

Pris

Deltagerbetaling: 372 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 2.312,15 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 372 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 2.312,15 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn 48455


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Kursusbeskrivelse

- erstatter 'Ejendommens vedligeholdelse'.

 

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der vedligeholder bygninger.

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

I forbindelse med dagligt arbejde

Planlægge og prioritere det daglige arbejde på bygninger og udendørs arealer.

 

I forbindelse med skader

Forebygge og minimere skader på bygninger ud fra kendskab til:

 

- Byggetraditioner

- Almindeligt brugte byggematerialer

- Byggematerialers korrekte brug

- Nedbrydningsmekanismer

- Symptomer på skader

 

Vurdere skaders omfang.

 

 

Varighed: 3,0 dage

 

 

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.