AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Ejendommens installationer, ejendomsservice

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.070 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.070 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup, Tlf: 33 88 09 00

Skolefag

Ejendommens installationer, ejendomsservice (48575)


Vælg startdato og tilmeld dig

20/05-2019 0 ledige pladser

Når et kursus er fyldt kan datoen ikke vælges.

Har du brug for hjælp? Læs vejledning eller ring til os på 33 88 09 00

Kursusbeskrivelse

Du lærer om el-installationer og vvs-installationer, udskiftning af komponenter, brug af specialværktøj samt om lovgivningen for området.

Du lærer også at vejlede beboere og kollegaer i valg af el- og vvs-komponenter.

  

Målgruppe:

Uddannelsen kan bruges til introduktion til ejendommens el og vvs installationer

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren sikkerhedsmæssigt forsvarligt:

 

I forbindelse med el

Udvise kendskab til el-installationers opbygning og funktion.

Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.

Udskifte el-komponenter i ejendommen:

 

- Afbrydere

- Korrespondanceafbrydere

- Stikkontakter

- Lamper

- Komfurer med forskellige varmekilder

 

I forbindelse med vvs

Udvise kendskab til vvs-installationers opbygning og funktion.

Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.

Udskifte og reparere eksisterende vvs-udstyr under hensyntagen til miljøet:

 

- Armaturer

- Toiletter

 

I forbindelse med specialværktøj

Anvende relevant specialværktøj og måleudstyr til opgaverne.

 

Ved vejledning

Vejlede beboere og kolleger i valg af el- og vvs-komponenter:

 

- Køleskabe, komfurer og frysere

- LED lysarmaturer

- Vandbesparende armaturer

- Termostatarmaturer

- Vandbesparende toiletter

- Urinaler uden vandtilslutning

 

Sikre at ejendommens installationer altid er lovlige og energimæssigt forsvarlige.

  

Varighed:

5,0 dage

 

Eksamen:

Der er ikke eksamen

 

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring

 

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 4