AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice

Varighed

3 dage

Pris

Deltagerbetaling: 378 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 1.974,20 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 378 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 1.974,20 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice 48456


Vælg startdato og tilmeld dig

04/05-2021 12 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse: 

Du lærer at vurdere omfang af bygningers vedligeholdelse og at udarbejde budgetter for vedligeholdelsen. Du lærer også om reparationsmetoder og at fastsætte priser for reparation og vedligeholdelse.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der har kendskab til driftsplaner

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

I forbindelse med budgetlægning i samarbejde med andre

Vurdere omfanget af bygningers vedligehold.

Udarbejde budgetter for vedligehold af bygninger med udgangspunkt i:

 

- God driftsskik

- Registrerede fejl og skader

 

Søge i prislister (også elektronisk).

 

I forbindelse med ejendomsdrift i samarbejde med andre

Handle ud fra Bygningsreglementet og Driftsbekendtgørelsen om god bygningsdrift.

Sikre at ejendommen opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand.

 

I forbindelse med reparationer

Fastlægge reparationsmetode.

Fastsætte priser for reparation og vedligehold.

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.