AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Fællesvaskerier og hvidevarer, ejendomsservice

Varighed

3 dage

Pris

Deltagerbetaling: 378 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 1.959,65 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 378 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 1.959,65 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Fællesvaskerier og hvidevarer, ejendomsservice 48576


Vælg startdato og tilmeld dig

11/05-2020 16 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Kurset erstatter kurset 'Indendørs tekniske hjælpemidler'.

 

Beskrivelse: 

Du lærer om reparationer og vedligeholdelse af hvidvarer i det omfang love og regler tillader dette.

Du lærer også om miljøhensyn for kemikalier anvendt i ejendommens vaskeri.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod service- og driftspersonale ved boliger, erhvervsejendomme og institutioner, som tillige har ansvar for drift og vedligehold af fællesvaskerier og køkkener.

Uddannelsen kan med fordel gennemføres efter uddannelsen "Ejendommens installationer, ejendomsservice"

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

Ved reparationer og vedligehold

I boligens og institutionens hvidevarer i køkken og fællesvaskeri foretage:

 

- Mindre reparationer

- Udskiftninger

- Dagligt vedligehold

 

Følge gældende love og regler herfor.

Udvælge og anvende egnet håndværktøj sikkert.

Vurdere hvornår der er behov for at tilkalde faglig hjælp.

 

I forbindelse med kemikalier

Vurdere konsekvenser af fællesvaskeriets drift for sundheden og miljøet ud fra viden om:

 

- Kemikaliers sammensætning og virkemåde (flydende sæber og skyllemidler)

- Energiforbrug (el og vand)

- Blødgøringsanlægs virkemåde og betydning

 

Ved vejledning

Søge informationer i love og regler.

Vejlede beboere og brugere i korrekt brug af:

 

- Hårde hvidevarer

- Maskiner, herunder betalingssystemer i fællesvaskeri

 

Varighed

3,0 dage

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.