AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Indeklima og ventilationsanlæg, ejendom

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.070 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.070 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice (48582)


Vælg startdato og tilmeld dig

09/09-2019 16 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Du lærer bl.a. at foretage indeklimamålinger, kontrollere ventilationsanlæggets funktion, foretager mindre reparationer samt at udarbejde instruktioner og vejledninger for drift og vedligeholdelse af anlæggene.

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

Ved måling af indeklima

- Lave simple målinger af indeklimaet med relevant måleudstyr

- Vurdere hvornår relevante håndværkere og eksperter skal tilkaldes

 

Ved brug af ventilationsanlæg

- Måle tryk og temperatur på ventilationsanlæg

- Kontrollere anlæggets tilstand ud fra anlæggets afleveringsrapport

 

Ved vedligehold af ventilationsanlæg

- Foretage mindre vedligeholdelsesopgaver

- Udskifte komponenter

- Følge gældende lovgivning

 

Ved instruktioner

Udarbejde instruktioner til drift og vejledninger til vedligehold af et ventilationsanlæg

 

Ved eftersyn af ventilationsanlægget

- Foretage eftersyn af anlægget med udgangspunkt i driftsvejledningen

- Sikre den bedste komfort og driftsøkonomi

 

 

 

Varighed:

5,0 dage

 

Eksamen:

Der er ikke eksamen

 

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring

 

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3

 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.