AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Varighed

2 dage

Pris

Deltagerbetaling: 248 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 1.360 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 248 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 1.360 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice 48580


OBS
Kurset afsluttes med en multiple choice prøve.

 

 

Vælg startdato og tilmeld dig

18/11-2019 16 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Du lærer at beskrive, planlægge og følge op på miljøfremmende tiltag inden for bygningens el, varme, vand og ventilation og samarbejde med beboere, brugere og kollegaer om dette.

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

Ved forebyggende miljøforanstaltninger

Medvirke til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for miljøet i boliger og institutioner, både teknisk og adfærdsmæssigt.

Beskrive, planlægge, gennemføre, følge op på og forestå miljøfremmende tiltag for:

- El

- Varme

- Vand

- Ventilation

 

Indgå i et konstruktivt samarbejde med beboere, brugere og kollegaer på arbejdspladsen om ovenstående.

 

I forbindelse med lovgivning

Udvise kendskab til gældende lovgivning.

Udvise kendskab til mulige tilskudsordninger til energitekniske installationer.

 

 

Varighed:

2,0 dage

 

Eksamen:

Der er ikke eksamen

 

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring

 

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3

 

 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.