AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Varighed

2 dage

Pris

Deltagerbetaling: 252 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 1.383,10 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 252 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 1.383,10 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice 48580


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Vælg startdato og tilmeld dig

21/01-2021 17 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

Du lærer at beskrive, planlægge og følge op på miljøfremmende tiltag inden for bygningens el, varme, vand og ventilation og samarbejde med beboere, brugere og kollegaer om dette.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

Ved forebyggende miljøforanstaltninger

Medvirke til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for miljøet i boliger og institutioner, både teknisk og adfærdsmæssigt.

Beskrive, planlægge, gennemføre, følge op på og forestå miljøfremmende tiltag for:

- El

- Varme

- Vand

- Ventilation

 

Indgå i et konstruktivt samarbejde med beboere, brugere og kollegaer på arbejdspladsen om ovenstående.

 

I forbindelse med lovgivning

Udvise kendskab til gældende lovgivning.

Udvise kendskab til mulige tilskudsordninger til energitekniske installationer.

 

Varighed

2,0 dage


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.