AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Varighed

2 dage

Pris

Deltagerbetaling: 236 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 1.360 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 236 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 1.360 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup, Tlf: 33 88 09 00

Skolefag

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice (48580)


Vælg startdato og tilmeld dig:

01/04-2019 14 ledige pladser

Har du brug for hjælp? Læs vejledning eller ring til os på: 33 88 09 00

Kursusbeskrivelse

Du lærer at beskrive, planlægge og følge op på miljøfremmende tiltag inden for bygningens el, varme, vand og ventilation og samarbejde med beboere, brugere og kollegaer om dette.

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

Ved forebyggende miljøforanstaltninger

Medvirke til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for miljøet i boliger og institutioner, både teknisk og adfærdsmæssigt.

Beskrive, planlægge, gennemføre, følge op på og forestå miljøfremmende tiltag for:

- El

- Varme

- Vand

- Ventilation

 

Indgå i et konstruktivt samarbejde med beboere, brugere og kollegaer på arbejdspladsen om ovenstående.

 

I forbindelse med lovgivning

Udvise kendskab til gældende lovgivning.

Udvise kendskab til mulige tilskudsordninger til energitekniske installationer.

 

 

Varighed:

2,0 dage

 

Eksamen:

Der er ikke eksamen

 

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring

 

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3