AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Syn af boliger, ejendomsservice

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.070 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.070 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Syn af boliger, ejendomsservice 48458


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Kursusbeskrivelse

Du lærer om regler for syn af boliger.

Du lærer at fortage syn af boliger ved både ind- og udflytning samt at udfylde synsrapport og foretage beregning af omkostninger som følge af syn.

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der skal arbejde med syn af bolig

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

I forbindelse med regler

Udvise viden om gældende regler og administrative procedurer for det:

 

- Private boligområde

- Almene boligområde

- Institutionelle boligområde

 

Ved syn

Foretage syn af lejemål ved:

 

- Indflytning

- Fraflytning

 

Ved fraflytning vurdere, hvad der er:

 

- Almindeligt slid og ælde

- Misligholdelse

 

Udfylde en synsrapport.

Beregne og fordele omkostninger baseret på resultatet af syn  af lejemål.

 

Overholde tidsfrister ved:

 

- Indkaldelse til syn

- Oplysning om lejers andel af de samlede omkostninger

- Aflevering af fejl- og mangellister

 

I forbindelse med vejledning

Vejlede lejerne om installations- og råderetten.

Vejlede om regler for boligens vedligehold i boperioden.

 

 

Varighed: 5,0 dage

  

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.