AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.140 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.140 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Ukrudtbekæmpelse uden kemi 46661


Vælg startdato og tilmeld dig

30/03-2020 16 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Kurset er på statens positivliste under erhvervsgruppe 'Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje' og man kan deltage via sin ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

 

Du lærer at forebygge ukrudt, ud fra viden om forskellige ukrudtsplanters vokse- og formeringsmåde og du lærer at bekæmpe ukrudt uden brug af kemi.

 

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen

 

Beskrivelse

Efter kurset kan du:

  • udføre og vælge ukrudtbekæmpelsesmetode og plejeløsninger uden brug af kemi
  • udføre ukrudtsforebyggende løsninger, ud fra identifikation af forskellige ukrudtsplanters vokse- og formeringsmåde, herunder ukrudtsbestand og type
  • fastlægge hyppighed for arbejdets udførsel i forhold til problemløsning og forebyggelse for arealtyperne: Beplantninger, græs samt belægninger?

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.