AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.097,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.097,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Ukrudtbekæmpelse uden kemi 46661


Vælg startdato og tilmeld dig

30/03-2020 20 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Kurset er på statens positivliste under erhvervsgruppe 'Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje' og man kan deltage via sin ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

 

Du lærer at forebygge ukrudt, ud fra viden om forskellige ukrudtsplanters vokse- og formeringsmåde og du lærer at bekæmpe ukrudt uden brug af kemi.

 

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen

 

Beskrivelse

Efter kurset kan du:

  • udføre og vælge ukrudtbekæmpelsesmetode og plejeløsninger uden brug af kemi
  • udføre ukrudtsforebyggende løsninger, ud fra identifikation af forskellige ukrudtsplanters vokse- og formeringsmåde, herunder ukrudtsbestand og type
  • fastlægge hyppighed for arbejdets udførsel i forhold til problemløsning og forebyggelse for arealtyperne: Beplantninger, græs samt belægninger?

 

Kursusbevis

Du får et kursusbevis, hvis du efter underviserens vurdering har gennemført kurset med tilfredstillende resultat.


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.