AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.650,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.650,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Tuborgvej 177, 2400 København NV

Skolefag

CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet 47453


Vælg startdato og tilmeld dig

23/09-2019 20 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Du lærer at programmere og fremstille komplekse emner på 2-akset CNC drejebænk, at skifte opspændingsudstyr, at klargøre værktøjer og  medvirke til optimering af emneproduktionen. 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ikke-faglærte operatører samt faglærte i metal- og maskinindustrien, som har erfaring med CNC drejning. Du skal helst have rutine i ISO, Cyklus og Dialogprogrammering, opstilling og produktion på CNC drejebænke og erfaring med GPS, tegningsforståelse, toleranceangivelser samt kontrolmåling.

 

Beskrivelse

Du lærer at programmere og fremstille komplekse emner på 2-akset CNC produktionsdrejebænk herunder udarbejde optimal operationsrækkefølge (metodeplan) til 2-sidet bearbejdning. Du lærer også at skifte opspændingsudstyr (bakker, tænger mv.), udbore bløde bakker, opmåle emnenulpunkt samt klargøre, opstille og opmåle værktøjer manuelt, på touch-setter eller indlæse værktøjsdata fra forindstillingsapparat. Du lærer at afprøve drejeoperationer ved enkeltblokkørsel, indkøre til produktion, foretage løbende kvalitetsstyring af bearbejdningsprocessen, genstarte i et CNC program efter blok- og sekvensnummer samt fejlfinde og optimere udarbejdede CNC programmer. Og du kan medvirke til optimering af emneproduktion i større serier.

 

Kursusbevis

 Du får et kursusbevis, hvis du efter underviserens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.