AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Emnetegning i CAD, designoptimering

Varighed

3 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.650,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.650,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Tuborgvej 177, 2400 København NV

Skolefag

Emnetegning i CAD, designoptimering (47430)


Kursusbeskrivelse

Målgruppe:

AMU-kurset henvender sig fortrinsvis til faglærte maskinarbejdere, CNC-teknikere og industriteknikere samt erfarne, ikke-faglærte CNC-operatører, som konstruerer emne- og samlingstegninger til maskinindustriel produktion.Det anbefales, at deltageren forud for kurset er fortrolig med spåntagende bearbejdning.

 

Mål:

Deltageren kan designoptimere komplekse emner samt designe med dobbeltkrumme overflader og andre komplicerede geometrier. Endvidere kan deltageren fremstille parametrisk opbygning af parter (længder, bredder, hulstørrelser mv.), udarbejde brud- og stressanalyser samt under vejledning GPS målsætte med brug af modifikatorer.

 

Pris: 

 

AMU-kurser koster normalt mellem 610 og 910 kr. pr. uge i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling. Der er heller ingen deltagerbetaling, hvis du tager AMU-forløb som led i en Grunduddannelse for voksne (GVU), eller hvis du deltager i individuel kompetencevurdering. Ledige kan deltage gratis i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Deltagerbetalingen kan afhænge af din uddannelsesbaggrund. Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse. Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.