AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Operatør ved konventionel maskindrejning

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 590 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.650,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 590 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.650,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Tuborgvej 177, 2400 København NV, Tlf: 33 88 09 00

Skolefag

Operatør ved konventionel maskindrejning (45178)


Vælg startdato og tilmeld dig:

25/03-2019 1 ledig plads

Har du brug for hjælp? Læs vejledning eller ring til os på: 33 88 09 00

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Personer, der har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri.

 

Beskrivelse

Med udgangspunkt i DS/ISO tegninger og en operationsplan lærer du at udføre centrer patron opspænding af emner i hærdede bakker samt opsætte og indstille skærende værktøj i stålholder på en konventionel drejebænk. Desuden lærer du, under hensyntagen til nødvendig personlig og maskinel sikkerhed, at udføre drejeoperationerne plandrejning, langsdrejning samt afstikning i stål og metaller. Endelig bliver du i stand til via tabeller at finde korrekte skæredata for disse operationer samt udføre daglig rengøring, smøring og vedligeholdelse af en konventionel drejebænk.

 

Kursusbevis

Du får et kursusbevis, hvis du efter underviserens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.