AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Robot og robotbetj. for operatør

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 5.008,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 5.008,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Tuborgvej 177, 2400 København NV, Tlf: 33 88 09 00

Skolefag

42839 Robotbetjening for operatører
42838 Robotter i industrien for operatører


Vælg startdato og tilmeld dig

Se her de specifikke kursusdage for hver startdato.
Vis alle kursusdage

16/09-2019 11 ledige pladser 16/12-2019 12 ledige pladser

Har du brug for hjælp? Læs vejledning eller ring til os på 33 88 09 00

Kursusbeskrivelse

Målgruppe:

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

 

Indhold:

Kurset omhandler industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion samt betydning for operatørarbejdet.

 

Derudover omhandler kurset betjening af industrirobotter herunder genstart efter stop, opbygning af simple programmer, rettelse af mindre programfejl samt sikkerhedskrav ved arbejde med robotter.

 

Mål:

Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion og kan anvende denne viden til at assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg.

 

Deltageren har kendskab til industrirobotters indvirkning i produktionsprocessen herunder de effekter, som indførsel af industrirobotter har på operatørarbejdet.

 

Deltageren kan overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde på robotanlæg.

 

Endvidere kan deltageren betjene en industrirobot, som anvendes til industriel produktion.

 

Deltageren kan korrigere robotpositioner, opbygge simple programmer og rette mindre programfejl i eksisterende programmer samt genstarte robotten korrekt efter driftsstop.

 

På basis af viden om Arbejdstilsynets krav til sikring, afskærmning og nødstopskontakter kan deltageren betjene robotanlægget sikkerhedsmæssigt korrekt.

 

Kursusbevis
Du får et kursusbevis, hvis du efter underviserens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

 

Kan tages som jobrettet uddannelse og er en del af pakke 131