AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler

Varighed

10 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.240 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 8.219,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.240 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 8.219,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Tuborgvej 177, 2400 København NV

Skolefag

Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler 45418


Vælg startdato og tilmeld dig

18/11-2019 0 ledige pladser

Når et kursus er fyldt, kan datoen ikke vælges.

Kursusbeskrivelse

På dette kursus får du en teoretisk gennemgang af relevante validerings- og kvalitetsprocedurer. Med udgangspunkt i disse lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere en given produktion.

 

I forbindelse med denne produktion gennemgår / repeterer vi:

  • de overordnede regler
  • procedurer 
  • myndighedskrav

 

til produktion i medicinal- og anden industri i forhold til GMP-mæssig korrekt gennemførelse.

 

På kurset bliver du også introduceret til grundlæggende styringsprincipper for procesanlæg: Trykluft, el og PLC.

 

Deltagerforudsætninger

Personer, der er ansat eller søger ansættelse i procesindustrielle virksomheder

 

Emner i kurset

Efter kurset kan deltageren:

  • under vejledning betjene produktions- og pakkeanlæg som anvendes ved medicinalproduktion under iagttagelse af af regler for GMP (Good Manufacturing Practice) og ISO (International Organization for Standardization), gældende for produktion i medicinalindustrien
  • under vejledning udføre opgaver omhandlende validerings- og kvalitetsprocedurer samt udarbejde arbejdsinstruktioner i overensstemmelse med SOP (Standard Operation Procedures).
  • betjene produktions- og pakkeanlæg inden for medicinalindustrien i overensstemmelse med myndighedskrav jf. bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 samt AT-vejledning C.1.3.

 

Kursets form

Undervisningen i styring veksler mellem teori og praksis, hvor I bygger enkle styringsmodeller på prøvetavler.

 

Kursusbevis

Du får et kursusbevis, hvis du efter underviserens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.