AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Intro til medicinal- og fødevareindustri

Varighed

15 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.890 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 12.596,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.890 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 12.596,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Tuborgvej 177, 2400 København NV

Skolefag

Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler 49325
Medicinalindustriel produktion GMP1 49284


Vælg startdato og tilmeld dig

23/11-2020 0 ledige pladser

Når et kursus er fyldt, kan datoen ikke vælges.

Se de specifikke kursusdage for hver startdato

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:
Du lærer at betjene produktions- og pakkeanlæg i pharmaindustrien i overensstemmelse med gældende regler, procedurer og myndighedskrav.

Målgruppe:
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i pharmaindustrien.

Mål:
Deltageren kan, under iagttagelse af GMP (Good Manufacturing Practice) og ISO (International Organization for Standardization) regler, gældende for produktion i pharmaindustrien samt under vejledning betjene produktions- og pakkeanlæg som anvendes ved pharmaproduktion. Endvidere kan deltageren under vejledning udføre opgaver omhandlende validerings- og kvalitetsprocedurer samt udarbejde arbejdsinstruktioner i overensstemmelse med SOP (Standard Operation Procedures). Deltageren kan betjene produktions- og pakkeanlæg inden for pharmaindustrien i overensstemmelse med relevante gældende bekendtgørelser udstedt af arbejdstilsynet.


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.