AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

OFF ADM borger kommunikation - online

Varighed

15 dage

Pris

Deltagerbetaling: 2.850 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 7.023,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 2.850 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 7.023,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

Kursusform

Splitkursus. Kurset splittes op over et længere tidsrum.

Skolefag

Borgerkommunikation 48661


Er du interesseret i kurset?
Kontakt os på telefon 33 88 09 00 eller send en e-mail til

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:
Efter kurset kan du anvende viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats samt være kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne.

Målgruppe:
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration, herunder borgervejledning og direkte kommunikation med borgerne.

Mål:
Deltageren kan anvende viden om den offentlige sektors medie- og kanalstrategier.Deltageren kan anvende viden om det retlige grundlag for offentlig kommunikation.Deltageren kan anvende viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats.Deltageren kan anvende viden om internettets og de forskellige digitale kanalers muligheder, svagheder og udfordringer.Deltageren kan anvende viden om målgrupper og deres betydning for kommunikation med borgere og brugere.Deltageren kan skrive målrettet og læsevenligt.Deltageren kan planlægge og gennemføre en mundtlig vejledning af en borger/bruger.Deltageren kan anvende digitale selvbetjeningsløsninger.Deltageren kan søge relevante informationer på internettet og anvende disse i det daglige arbejde med borgerne/brugerne.Deltageren kan målrettet vejlede borgere og brugere.Deltageren kan guide borgere og brugere i at benytte offentlige hjemmesider og digitale services.Deltageren kan forholde sig kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne og brugerne.Deltageren kan indgå i et fagligt samarbejde om kommunikation og vejledning. 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.