AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Offentlig administration 2

Varighed

15 dage

Pris

Deltagerbetaling: 2.850 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 7.527,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 2.850 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 7.527,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

Skolefag

Offentlig administration 2 47948


Vælg startdato og tilmeld dig

19/04-2021 16 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

 

 Beskrivelse:
Efter kurset kan du anvende grundlæggende viden og metoder og indgå i de administrative processer på en offentlig arbejdsplads, herunder bidrage til organisationsudvikling, sikring af lovgivningsmæssig- og økonomisk forsvarlig behandling af administrative opgaver og planlægning af den mest hensigtsmæssige administrative løsning.

Målgruppe:
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administration i det offentlige.Det anbefales at du har gennemført AMU-kurset "Offentlig administration 1" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål:
Deltageren har viden om metoder til at vejlede og instruere brugere og kollegaer både mundtligt og skriftligt i fx selvbetjeningsløsninger.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende medier, herunder sociale medier i den offentlige kommunikation med omverdenen.Deltageren kan indsamle data, herunder forholde sig kritisk til den indsamlede data.Deltageren kan sagsbehandle på grundlæggende niveau i overensstemmelse med lovgivningen og principper om god forvaltningsskik.Deltageren kan anvende viden om nye samarbejdsformer i det offentlige, herunder konkurrenceudsættelse og privatisering.Deltageren kan anvende viden om EU's betydning for den offentlige forvaltning, herunder forhold der kan påvirke politiske beslutninger og prioriteringer.Deltageren kan anvende viden om betydningen af den tværfaglige proces, fx samarbejdet på tværs af professioner. Deltageren kan anvende metoder til kvalitetsudvikling i fx arbejdsgange og brugerkontakt. Deltageren kan anvende relevante metoder til planlægning, udførelse og evaluering af opgaver, projekter mv. herunder fx digitale metoder, innovationsprocesser, design-thinking mv. 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.