AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Offentlig administration 3

Varighed

15 dage

Pris

Deltagerbetaling: 2.850 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 7.527,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 2.850 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 7.527,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

Skolefag

Offentlig administration 3 47949


Vælg startdato og tilmeld dig

01/11-2021 17 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:
Efter kurset kan du anvende færdigheder og indgå i de administrative processer på en offentlig arbejdsplads, herunder anvende viden til udvikling af medarbejdere og bidrage til organisationsudvikling, sikring af lovgivningsmæssig- og økonomisk forsvarlig behandling af administrative opgaver og planlægning af den mest hensigtsmæssige administrative løsning.

Målgruppe:
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administration i det offentlige.Det anbefales at du har gennemført AMU-kurserne "Offentlig administration 1" og "Offentlig administration 2" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål:
Deltageren kan anvende metoder til at instruere og vejlede borgere og andre brugere i digitale løsninger i det offentlige.Deltageren kan bearbejde og formidle data med henblik på at tilvejebringe viden i en given kontekst.Deltageren kan anvende viden om lovgivning og lovgivningspraksis i forhold til den administrative praksis.Deltageren kan anvende regler for behandling og videregivelse af personfølsomme oplysninger i det offentlige.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om konkrete klage og ankemuligheder og kender til rammerne for kontrol i den offentlige sektor.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om politiske udmeldinger i den daglige løsning af opgaver både administrativt og økonomisk. Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden og værktøjer til udvikling af medarbejdere og organisationer i forandring. Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om kultur, herunder virksomhedskultur til at fremme den offentlige forvaltning.

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.