AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Manuel fremføring af føreløst tog hold A

Varighed

12 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.488 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 9.493 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.488 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 9.493 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Metrovej 3, 2300 København S

Kursusform

Splitkursus. Kurset splittes op over et længere tidsrum.

Skolefag

Manuel fremføring af førerløst tog 48376


Er du interesseret i kurset?
Kontakt os på telefon 33 88 09 00 eller send en e-mail til

Kursusbeskrivelse

Målgruppe:

Medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med manuel fremføring af førerløst tog (bl.a. rangering).

 

Mål:

Deltageren kan anvende sit kendskab til driftsformen på jernbaner med førerløse tog, reglerne for manuel fremføring af førerløst tog (bl.a. rangering) og færden langs spor i drift på jernbaner med førerløst tog til sikker fremførsel af førerløst tog i manuel kørselsform samt sikker færdsel i infrastrukturen.

 

Deltageren kan udføre fejlsøgning og fejlmelding samt udbedring af mindre tekniske fejl på det førerløse tog på baggrund af sin viden om togtets tekniske opbygning (mekanisk og elektrisk) samt togkontrolsystemet (ATC) og togets indretning herunder døre og førerbord samt sikkerhedsmæssige installationer som nødstop, brandslukker m.m.

 

Deltageren kan udføre entring (skaffe sig adgang til låst tog) og exit (lukning) af tog på og udenfor stationer uanset driftsform.

 

Deltageren kan overføre det førerløse tog fra automatisk til manuel driftsform og udføre manuel kørsel (bl.a. rangering) og standsning af toget samt kontrollere, at sporet er farbart og sporskifteposition er korrekt under kørslen. Efterfølgende skal deltageren kunne overføre toget til automatisk driftsform.

 

Deltageren kan deltage i manuel sammen- og frakobling af tog samt kørsel og standsning af sammenkoblede tog.

 

Deltageren kan fra førerløst tog i automatisk driftsform udføre overvågning af sporets farbarhed og varsling af personer i spor.

 

Deltageren kan foretage tømning og evakuering af passagerer fra tog på station og mellem stationer samt instruere passagerne i sikker færdsel i spor.

 

Deltageren kan anvende togets højttalersystem samt udføre effektiv og sikker information til passagerer ved brug af togets højtalersystem og anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik.

 

Deltageren kan anvende kommunikationsradio samt udføre radiokommunikation med trafiklederen om relevante sikkerhedsmeldinger.

 

 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.