AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Mindre damp og hedtvandskedler højst 120 grader

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 630 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.426,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 630 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.426,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Mindre damp og hedtvandskedler højst 120 grader 48173


Vælg startdato og tilmeld dig

10/08-2020 18 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Deltageren kan på baggrund af viden, om opbygning og drift, selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse, af dampkedler i kontrolklasse B type I og II. Dampkedler i kontrolklasse B type I og II er, fjernvarmesystemer og kedler til produktion af vand, ved en temperatur over 110 grader og højst 120 grader samt et tryk på højst 6,5 bar, til cirkulation uden for kedlen. Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

 

Derudover kan deltageren:

 

foretage analyser af råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand.
udføre lovpligtige afprøvninger af sikkerhedsudstyret, herunder klargøring og kontrol i overensstemmelse med myndighedskrav og driftsmanualer.
aflæse og dokumentere, at driften er i overensstemmelse med relevante myndighedskrav.
udarbejde budgetter og regnskab for et anlægs samlede fyringsøkonomi på baggrund af viden om terminologi, måleenheder, brændselstyper m.v.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.