AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Kedelpasser - Store dampkedler højst 120 grader

Varighed

10 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.260 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 6.623 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.260 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 6.623 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Store dampkedler højst 120 grader 47915


Vælg startdato og tilmeld dig

24/08-2020 15 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Forudsætning for deltagelse på dette kursus, er gennemført/bestået 

Kedelpasser - Alm. kedelpassercertifikat B, type 1 + 2 (48173)

 

Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type III til produktion af vanddamp, der ikke overstiger 120 grader, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

 

Deltageren kan:

 

-foretage daglig kontrol- og pasningsopgaver på en korrekt og sikker måde.
-foretage analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand, samt justere og fejlsøge med udgangspunkt i analyseresultater.
-forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr.
-foretage lovpligtig kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyret.
-foretage opstart og nedlukning af dampkedelanlæg på en kontrolleret og forsvarlig måde.
-regulere forbrændingsprocesser.

 

Derudover har deltageren viden om:

 

-opbygning og drift af dampkedelanlæg i kontrolklasse A type III.
-opbygningen og funktionen af overvågningsanlæg.
-brændselstyper og fyringsøkonomi.
-styring, regulering og driftsovervågning.
-relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.