AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Kedelpasser - Store dampkedler højst 120 grader

Varighed

10 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.240 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 7.081,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.240 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 7.081,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup, Tlf: 33 88 09 00

Skolefag

Store dampkedler højst 120 grader (47915)


Vælg startdato og tilmeld dig

26/08-2019 0 ledige pladser

13/01-2020 20 ledige pladser 24/08-2020 20 ledige pladser
Når et kursus er fyldt kan datoen ikke vælges.

Har du brug for hjælp? Læs vejledning eller ring til os på 33 88 09 00

Kursusbeskrivelse

Forudsætning for deltagelse på dette kursus, er gennemført/bestået
Kedelpasser - Alm. kedelpassercertifikat B, type 1 + 2 (48173)

 

Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type III til produktion af vanddamp, der ikke overstiger 120 grader, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

 

Deltageren kan:

 

-foretage daglig kontrol- og pasningsopgaver på en korrekt og sikker måde.
-foretage analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand, samt justere og fejlsøge med udgangspunkt i analyseresultater.
-forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr.
-foretage lovpligtig kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyret.
-foretage opstart og nedlukning af dampkedelanlæg på en kontrolleret og forsvarlig måde.
-regulere forbrændingsprocesser.

 

Derudover har deltageren viden om:

 

-opbygning og drift af dampkedelanlæg i kontrolklasse A type III.
-opbygningen og funktionen af overvågningsanlæg.
-brændselstyper og fyringsøkonomi.
-styring, regulering og driftsovervågning.
-relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.