Bygge og Anlæg

EUD Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige

Pris fra 128 kr.
Varighed: 1 dage

Om kurset

Lær om regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlig skal have styr på.

Den uddannelsesansvarlige i en praktikvirksomhed har det overordnede ansvar for eleven læringsforløb.

På kurset ’EUD-praktikvejledning – for den uddannelsesansvarlige’ lærer du at:

 • Udarbejde og justere elevens uddannelsesplan
 • Samarbejde med skolen
 • Planlægge, af hvem og hvordan evalueringen af elevens og virksomhedens samarbejde gennemføres
 • Sikre korrekt udfyldelse af praktikerklæring/logbog
 • Planlægge, hvem der er elevens oplærer i praktikforløbet
 • Give information om løn og ansættelsesforhold
 • Ansøge om specialpædagogisk støtte, hvis eleven har behov for det.

Målgruppe

Den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden.

Udbytte

Når uddannelsen er gennemført kan du:

 • planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning
 • forstå virksomhedens ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb, som er fastlagt efter love og regler for uddannelsen
 • Gennemføre virksomhedens lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen
 • Forstå det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling
 • Anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/praktikerklæring og elevsamtaler
 • Genkende elever/lærlinges forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.
 • Søge om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

 • EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl