Bygge og Anlæg

Kloakmester - miljødel

Pris fra 3150 kr.
Varighed: 25 dage

Om kurset

Kloakmesteruddannelsen består af 3 moduler: 

 • Miljødel 
 • Mesterdel 
 • Praktikdel 

Kurserne er tilrettelagt så, du får et sammenhængende forløb. 

Efter hvert kursus eller modul udsteder NEXT Uddannelse København et bevis.  

Beviset udstedes hvis du har opnået de enkelte uddannelsesmål og bestået de relevante AMU-test. 

Er alle modulerne gennemført på tilfredsstillende vis, kan du indstilles til:  

 • Den teoretiske eksamen 
 • Autorisationseksamen 
 • Den praktiske eksamen. 

Den samlede varighed for kloakmesteruddannelsen er i alt 65 dage.  

Dagene fordeler sig over de 3 selvstændige moduler.  

Den teoretiske eksamen, autorisationseksamen og den praktiske eksamen, varer hver 1 dag. 

Adgangskrav   

Uddannelsen er til dig, der er faglært eller ufaglært bygge- og anlægsarbejder, der har gennemført rørlæggeruddannelsen. Den er også for dig, der er VVS-installatør, bygningskonstruktør, bygningsingeniør. 

Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

 • Kloakering - digital tegning af afløbsplaner
 • Kloakering - Pumpeanlæg mv.
 • Kloakering - i det åbne land
 • Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
 • Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand
 • Kloakering - Montering af rottespærrer
 • Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger
 • Kloakering - Udskilleranlæg

Vælg hold og tilmeld dig

Dagundervisning

Kloakmester - miljødel

Dagundervisning

Dato og tid: 16. januar - 17. februar 2023 kl. 08:00 - 15:24

Sted: 2600, Fabriksparken 31