Ledelse, Kommunikation og HR

Strategi for ledere - fra vision til handling

Pris fra 948.00 kr.
Varighed: 6.0 dage

Om kurset

Lær om de forskellige faser i virksomhedens strategi-arbejde.

På kurset lærer du, hvordan du som leder kan implementere virksomhedens strategi på dit område. Du får værktøjer til at se hvad du har brug for personligt, og hvilke værktøjer du kan anvende overfor medarbejdere.

Målgruppe

Uddannelsen er for nye og erfarne ledere, der skal arbejde med strategi.

Udbytte

Når kurset er gennemført, har du lært om:

 • Strategiarbejde inden for marked, produkter, kunder, økonomi, IT og HR
 • Anvendelse af strategiske analyseværktøjer som PESTEL, BOSTON og SWOT
 • At afdække virksomhedens stærke og svage sider – organisatorisk, teknologisk og kompetencemæssigt
 • Analyseværktøjer som Porters værdikæde og McKinseys 7 S-model
 • Personlighedstests (Adizes og Belbin), hvor du får tilbagemelding på dine stærke og svage sider
 • Planlægning og prioritering af aktiviteter, herunder måleværktøjer, som kan anvendes til at måle fremdrift i strategiimplementeringen
 • Ledelsesværktøjer som Balanced Score Card med KPI’er, 5D-modellen samt Kotters 8-trinsmodel til implementering af forandringer.
Læs hele beskrivelsen

Kursets moduler

 • Arbejdsplanlægning i den administrative funktion
 • Mål og strategier for administrative medarbejdere
 • Lean i administrative funktioner
 • Organisationens strukturelle opbygning