AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 630 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 5.985,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 630 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 5.985,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Eskadrevej 3, 1439 København K

Skolefag

Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem 46907


Vælg startdato og tilmeld dig

01/11-2021 12 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Forudsætninger:

Deltagelse på dette kursus er betinget af, at kursisten er tilmeldt tender kursus direkte ved Søværnets Dykkertjeneste. Tender og kammeroperatør kurset er mixet sammen over 2 uger, hvoraf kammeroperatør kurset har en varighed på 5 dage, som AMU kursus.

 

Adgangskrav:

Deltagerne skal dokumentere, at de er i besiddelse af gyldigt dansk erhvervsdykkercertifikat som overfladeforsynet dykker til 30 m, hvor tenderuddannelse har været integreret i uddannelsen, eller tilsvarende udenlandsk certifikat.Deltagerne skal desuden have gennemgået uddannelse i dykkerrelateret førstehjælp indenfor 24 måneder (AMU-uddannelse: 46857 Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass) og have minimum 2 års praktisk erfaring som dykker.
 
Deltagerne kan på baggrund af grundig teoretisk viden og praktiske færdigheder selvstændigt og sikkert fungere som trykkammeroperatør ved tryksætning af et trykkammersystem. Deltagerne har desuden en sådan viden om trykkamres generelle opbygning, virkemåde, udstyr, tilhørende undersystemer samt lovgivning, at deltagerne efter gennemgang af et af Søfartsstyrelsens godkendt trykkammersystem selvstændigt kan tilrigge og betjene trykkammeret ved relevante tryksætninger. Således kan deltagerne betjene kammeret under udførelse af relevante dykke-, dekompressions- og behandlingstabeller. Ligeledes kan deltagerne selvstændigt planlægge arbejdets udførelse, forberede tryksætning, kommunikere sikkert, og indlede behandling af skadet dykker. Endelig kan deltagerne vælge korrekt og hensigtsmæssigt åndemiddel samt beskrive og iværksætte relevante nødprocedurer og sikre at arbejdet gennemføres i henhold til bekendtgørelse vedr. erhvervsdykkerarbejdets sikre udførelse.

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.