AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Kloakmesteruddannelsen Praktikdel

Varighed

10 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.260 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 7.006 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.260 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 7.006 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis 49290


Er du interesseret i kurset?
Kontakt os på telefon 33 88 09 00 eller send en e-mail til

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

Kloakmesteruddannelsen består af følgende modulkurser:

  • Miljødel
  • Mesterdel
  • Praktikdel 

 

Er alle modulerne gennemført på tilfredsstillende vis, kan
deltagerne efter mesterdelen indstilles til den teoretiske eksamen og 
autorisations eksamen. Efter gennemførelse af praktikdelen kan man indstilles til den praktiske eksamen.

 

Hver af eksamenene har en varighed på 1 dag, der kommer ud over de 65 dage, som hele kloakmesteruddannelsen varer.

Eksamensgebyr udgør ialt kr. 19.000,- (2021 priser)  Kr. 10.000,- for den teoretiske eksamen og autorisationsesamen og kr. 9.000,- for dne praktiske eksamen. Kan ændres af eksamenskommisionen.

 

Praktikdelen_

Du kan efter kurset - i henhold til gældende lovgivning - varetage funktionen som teknisk ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed og herunder udføre kloakinstallationer i fleksible afløbsmaterialer i jord, der er godkendt i henhold til Bygningsreglementet indenfor det autorisationskrævende arbejdsområde.

 

Kurset afsluttes med en prøve.

 

Målgruppe:

Faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har gennemført rørlæggeruddannelsen eller som har eller ønsker beskæftigelse inden for kloakområdet

 

Mål:
Deltagerne kan som fagligt ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed:- Planlægge arbejdets udførelse og foretage korrekt materiale- og metodevalg - Redegøre for relevante materialegodkendelser og lægningsbestemmelser i henhold til afløbsinstallationens formål og anvendelse overfor relevante interessenter. - Udføre overgangssamlinger imellem fleksible afløbsmaterialer og øvrige godkendte afløbsmaterialer i henhold til gældende normer, standarder og regler. - Udføre præcisionskrævende afløbsinstallationer for såvel tagvand, drænvand, overfladevand og spildevand inden for det autoristionskrævende område, herunder valg af hensigtsmæssige afløbsmaterialer og afløbskomponenter for arbejdets udførelse i henhold til Bygningsreglementet, gældende reglementer, normer og vejledninger inden for det autorisationskrævende arbejdsområde. - Udføre lovpligtig kvalitetskontrol og sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning inden for det autoriserede område.

 

Varighed:
10,0 dage


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.