AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Kloakrørlæggeruddannelsen

Varighed

40 dage

Pris

Deltagerbetaling: 5.040 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 29.049,40 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 5.040 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 29.049,40 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Kloakering - Afløbsplan for småhuse 49280
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 49279
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 49278
Kloakering - Arbejdsmiljø 49277
Kloakering - digital tegning af afløbsplaner 49281
Kloakering - Dræning af bygværker 46969
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer 49282
Nivellering 49318
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 47136


Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

Kloakrørlæggeruddannelsen er obligatorisk, hvis du som medarbejder i en autoriseret kloakmestervirksomhed skal varetage den tekniske ansvarliges funktioner i forbindelse med selve arbejdets udførelse. Der er på uddannelsen lagt vægt på, at du får kurser i det praktiske arbejde.

 

Kurset afsluttes med prøver. 

 

Mål:

Formålet med kurset er, at du vil kunne indgå som medhjælper i et arbejdshold. 

 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.