AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Udvikling af sjakbajsen som leder

Varighed

4 dage

Pris

Deltagerbetaling: 504 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 2.555,60 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 504 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 2.555,60 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Udvikling af sjakbajsen som leder 48970


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Vælg startdato og tilmeld dig

09/11-2021 0 ledige pladser

Når et kursus er fyldt, kan datoen ikke vælges.

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:
Du kan efter kurset indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde og forholde dig til din rolle som fungerende som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet.Du kan efter kurset selvstændigt sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen og forholde dig til egen ledelsesstil, kommunikation og adfærd, som rollemodel for kollegerne i sjakket.

Målgruppe:
Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltagerne kan indledningsvis: - indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde med alle kolleger i sjakket og med de øvrige aktører. - forholde sig til sin rolle som dels repræsentant for virksomheden og dels som leder for kollegerne i sjakket.- fungere som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet.- Medvirke til sikkerhed og sundhed ved byggepladsens indretning ud fra kendskab til APV og PSS.- anvende almindeligt forekommende værktøjer samt principperne i det trimmede byggeri til planlægning og styring af entrepriser. Deltagerne kan selvstændigt: - sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen. - Forholde sig til egen ledelsesstil, kommunikation og adfærd, som rollemodel for kollegerne i sjakket.- instruere og motivere sjakket til at tage ansvar og fungere selvstyrende. - forebygge og håndtere konflikter i sjakket og i forhold til øvrige aktører på byggepladsen.


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.