AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Entreprenørmaskiner/VSA

Varighed

10 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.240 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 10.776,85 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.240 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 10.776,85 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Betjening af entreprenørmaskiner 47572
Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 44501
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 47136


Er du interesseret i kurset?
Kontakt os på telefon 33 88 09 00 eller send en e-mail til

Kursusbeskrivelse

Formål

Deltagerne kan udføre grundlæggende betjening af entreprenørmaskiner i forbindelse med job som maskinfører inden for bygge- og anlægsområdet. Deltagerne kan inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og kan udføre dette i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Deltagerne kan ud fra kendskab til maskinernes opbygning og virke foretage daglige og periodiske eftersyn af entreprenørmaskiner i forbindelse med deres arbejdsopgaver som maskinfører.

 

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.

 

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig primært til anlægsstruktører og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring, der i deres arbejde som maskinfører inden for bygge- og anlægsbranchen skal passe og vedligeholde entreprenørmaskiner (rendegravere, dumpere og gummihjulslæssere) og som arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder.

Deltagerne skal forud for kursusstart have kørekort til traktor eller personbil.

 

Mål:

Du lærer grundlæggende betjening af entreprenørmaskiner i forbindelse med arbejde som maskinfører indenfor bygge- og anlægsområdet og at vurdere entreprenørmaskiners anvendelighed til konkrete opgaver samt anvende en arbejdscyklus og en grave- og læsseteknik, der er sikkerhedsmæssigt og økonomisk optimal. Du får et kendskab til maskinernes opbygning og virke, så du kan foretage daglig pasning og vedligeholdelse og lave periodiske eftersyn af entreprenørmaskinerne, og bliver i øvrigt i stand til at inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og kan udføre dette i overensstemmelse med gældende lovgivning vedr. entreprenørmateriel og anlægsområdet herunder sikkerheds- og gravereglerne i DS 475.   

Herudover bliver du bekendt med de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Du  får et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at du kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Du kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og vil kende hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden får du en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at du kan medvirke til at øge trafiksikkerheden for både dig selv, dine kolleger og andre trafikanter.

 

Kursusbevis

Du får et kursusbevis, hvis du efter underviserens vurdering har gennemført kurset med tilfredssstillende resultat. 

 

For at få "Vejen som arbejdsplads" certifikatet skal du bestå en prøve. Certifikatet har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.