AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Kloak, Kloakmesteruddannelsens Miljødel

Varighed

25 dage

Pris

Deltagerbetaling: 3.100 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 19.762,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 3.100 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 19.762,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand 49292
Kloakering - digital tegning af afløbsplaner 49281
Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 47588
Kloakering - i det åbne land 47146
Kloakering - Montering af rottespærrer 47744
Kloakering - Pumpeanlæg mv. 49288
Kloakering - Udskilleranlæg 47145
Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 49283