AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Affaldshåndtering - ejendomsservice

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.112,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.112,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Affaldshåndtering, ejendomsservice 48453


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Vælg startdato og tilmeld dig

08/06-2020 13 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Du lærer  om at håndterer affald i forskellige dele (fraktioner)af hensyn til miljøet. Samtidig lærer du om personlig sikkerhed ved arbejdet og at kommunikere med brugere og beboere om korrekt sortering.

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

Ved håndtering af affald

Forstå sammenhæng mellem håndtering af affald og det samlede miljø, herunder:

 

- Udvise kendskab til årsager og processer ved sortering af affald

- Udvise kendskab til sortering af affald i fraktioner

 

Håndtere affald korrekt i forhold til miljøet.

Håndtere affald ud fra viden om personlig sikkerhed.

Organisere affaldshåndtering, eksempelvis:

 

- Den praktiske placering af f.eks. spande på pladsen

 

Kommunikere med beboere og brugere om sortering af affald.

 

I forbindelse med at indhente informationer søge

- Via internettet

- I miljøbeskyttelsesloven

- I gældende AT-vejledninger

- I kommunernes regulativer

 

 

Varighed: 5,0 dage

 

 

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.