AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Varighed

1 dag

Pris

Deltagerbetaling: 126 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 817,30 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 126 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 817,30 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 40824


Vælg startdato og tilmeld dig

27/05-2021 0 ledige pladser

08/06-2021 5 ledige pladser 22/06-2021 20 ledige pladser

Når et kursus er fyldt, kan datoen ikke vælges.

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse: 

Du får viden om de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj.

På kurset lærer du at vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

 

Du vil kunne udføre brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved afslutning. Du vil kunne foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

 

Målgruppe:

Kurset er rettet mod faglærte/ufaglærte anlægsgartnere og ejendomsservice teknikere, der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartner eller ejendomsservice branchen.

 

Kursusbevis:

Du får tilsendt certifikat fra DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, hvis du efter underviserens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.  

DBI beviset koster kr. 100,00 og opkræves sammen med deltagerbetalingen.

 

Beviset gælder i 5 år.


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.