AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Brandforanstaltning ved gnistprod. værktøj

Varighed

1 dag

Pris

Deltagerbetaling: 126 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 995,95 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 126 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 995,95 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 45141


Kursusbeskrivelse

Kurset dækker også 'Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding'.

 

Beskrivelse: 

På kurset lærer du at vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde.

 

Du lærer at udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning, samt foretage brandslukning på arbejdspladsen.

 

Certifikat:

Du får du tilsendt certifikat fra DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, hvis du består den afsluttende prøve. 

DBI beviset koster kr. 100,00 og opkræves sammen med deltagerbetalingen.

 

 

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.