AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Ejendommens installationer, ejendomsservice

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 630 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.137 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 630 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.137 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Ejendommens installationer, ejendomsservice 48575


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

Du lærer om el-installationer og vvs-installationer, udskiftning af komponenter, brug af specialværktøj samt om lovgivningen for området.

Du lærer også at vejlede beboere og kollegaer i valg af el- og vvs-komponenter.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 

  

Målgruppe:

Uddannelsen kan bruges til introduktion til ejendommens el og vvs installationer

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren sikkerhedsmæssigt forsvarligt:

 

I forbindelse med el

Udvise kendskab til el-installationers opbygning og funktion.

Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.

Udskifte el-komponenter i ejendommen:

 

- Afbrydere

- Korrespondanceafbrydere

- Stikkontakter

- Lamper

- Komfurer med forskellige varmekilder

 

I forbindelse med vvs

Udvise kendskab til vvs-installationers opbygning og funktion.

Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.

Udskifte og reparere eksisterende vvs-udstyr under hensyntagen til miljøet:

 

- Armaturer

- Toiletter

 

I forbindelse med specialværktøj

Anvende relevant specialværktøj og måleudstyr til opgaverne.

 

Ved vejledning

Vejlede beboere og kolleger i valg af el- og vvs-komponenter:

 

- Køleskabe, komfurer og frysere

- LED lysarmaturer

- Vandbesparende armaturer

- Termostatarmaturer

- Vandbesparende toiletter

- Urinaler uden vandtilslutning

 

Sikre at ejendommens installationer altid er lovlige og energimæssigt forsvarlige.

  

Varighed

5,0 dage

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.