AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Indeklima og ventilationsanlæg, ejendom

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 620 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.112,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 620 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.112,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice 48582


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Kursusbeskrivelse

Du lærer bl.a. at foretage indeklimamålinger, kontrollere ventilationsanlæggets funktion, foretager mindre reparationer samt at udarbejde instruktioner og vejledninger for drift og vedligeholdelse af anlæggene.

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

Ved måling af indeklima

- Lave simple målinger af indeklimaet med relevant måleudstyr

- Vurdere hvornår relevante håndværkere og eksperter skal tilkaldes

 

Ved brug af ventilationsanlæg

- Måle tryk og temperatur på ventilationsanlæg

- Kontrollere anlæggets tilstand ud fra anlæggets afleveringsrapport

 

Ved vedligehold af ventilationsanlæg

- Foretage mindre vedligeholdelsesopgaver

- Udskifte komponenter

- Følge gældende lovgivning

 

Ved instruktioner

Udarbejde instruktioner til drift og vejledninger til vedligehold af et ventilationsanlæg

 

Ved eftersyn af ventilationsanlægget

- Foretage eftersyn af anlægget med udgangspunkt i driftsvejledningen

- Sikre den bedste komfort og driftsøkonomi

 

Varighed: 5,0 dage

 

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.