AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice

Varighed

3 dage

Pris

Deltagerbetaling: 378 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 1.959,65 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 378 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 1.959,65 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice 48581


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Vælg startdato og tilmeld dig

25/01-2021 19 ledige pladser

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

Du lærer at udføre analyser af bygningers forbrug af forskellige ressourcer (vand, varme, el), herunder at vurdere forbruget, reagere aktivt på det.

Du lærer også at udarbejde informationsmateriale til brugere og beboere, så energiforbrug kommer i fokus i hverdagen.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Deltageren skal have grundlæggende viden om el, vand, varme og ventilationsanlæg i bygninger, der svarer til indehold i uddannelsen "Miljø og energioptimering 1, ejendomsservice"

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

Ved forbrug af ressourcer

- Udføre analyser af bygningens forbrug af ressourcer

- Vejlede brugere og beboere i korrekt brug af bygningens installationer

- Gøre forbruget af ressourcer synligt ved hjælp af it-værktøjer

- Motivere brugere og beboere til at ændre adfærd

- Fokusere på forbedring af energien

 

Ved brug af overvågningsværktøjer (CTS)

- Forholde sig til det daglige forbrug

- Reagere på forstyrrelser i driften og overforbrug

 

I forbindelse med registrering af data

- Registrere forbruget af varme og varmt vand ud fra gældende lovgivning

- Bruge ovennævnte data til at vurdere det aktuelle forbrug

 

I forhold til bygningers

- Vurdere bygningers varmetab

- Vurdere hvilke andre forhold der påvirker et samlet varmetab

- Stille forslag til forbedringer

- Lave en forenklet beregning af varmetab

 

Ved brug af IT

- Ved hjælp af IT søge informationer om relevant lovgivning på området

- Foretage økonomi- og miljøstyring via regneark i samarbejde med andre

 

Varighed

3,0 dage


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.