AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Syn af boliger, ejendomsservice

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 630 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.137 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 630 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.137 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Skolefag

Syn af boliger, ejendomsservice 48458


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

Du lærer om regler for syn af boliger.

Du lærer at fortage syn af boliger ved både ind- og udflytning samt at udfylde synsrapport og foretage beregning af omkostninger som følge af syn.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 

 

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der skal arbejde med syn af bolig

 

Mål:

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 

I forbindelse med regler

Udvise viden om gældende regler og administrative procedurer for det:

 

- Private boligområde

- Almene boligområde

- Institutionelle boligområde

 

Ved syn

Foretage syn af lejemål ved:

 

- Indflytning

- Fraflytning

 

Ved fraflytning vurdere, hvad der er:

 

- Almindeligt slid og ælde

- Misligholdelse

 

Udfylde en synsrapport.

Beregne og fordele omkostninger baseret på resultatet af syn  af lejemål.

 

Overholde tidsfrister ved:

 

- Indkaldelse til syn

- Oplysning om lejers andel af de samlede omkostninger

- Aflevering af fejl- og mangellister

 

I forbindelse med vejledning

Vejlede lejerne om installations- og råderetten.

Vejlede om regler for boligens vedligehold i boperioden.

 

Varighed

5,0 dage

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.