AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

CNC drejning, programmering/opstilling 2-sidet

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 630 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.426,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 630 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.426,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Tuborgvej 177, 2400 København NV

Skolefag

CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet 47453


Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

Du lærer at programmere og fremstille komplekse emner på 2-akset CNC drejebænk, at skifte opspændingsudstyr, at klargøre værktøjer og  medvirke til optimering af emneproduktionen. 

 

Du lærer at programmere og fremstille komplekse emner på 2-akset CNC produktionsdrejebænk herunder udarbejde optimal operationsrækkefølge (metodeplan) til 2-sidet bearbejdning. Du lærer også at skifte opspændingsudstyr (bakker, tænger mv.), udbore bløde bakker, opmåle emnenulpunkt samt klargøre, opstille og opmåle værktøjer manuelt, på touch-setter eller indlæse værktøjsdata fra forindstillingsapparat. Du lærer at afprøve drejeoperationer ved enkeltblokkørsel, indkøre til produktion, foretage løbende kvalitetsstyring af bearbejdningsprocessen, genstarte i et CNC program efter blok- og sekvensnummer samt fejlfinde og optimere udarbejdede CNC programmer. Og du kan medvirke til optimering af emneproduktion i større serier.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 

 

Målgruppe:

Kurset henvender sig til ikke-faglærte operatører samt faglærte i metal- og maskinindustrien, som har erfaring med CNC drejning. Du skal helst have rutine i ISO, Cyklus og Dialogprogrammering, opstilling og produktion på CNC drejebænke og erfaring med GPS, tegningsforståelse, toleranceangivelser samt kontrolmåling.

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.