AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

CNC drejning, klargøring og maskinbetjening

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 630 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.426,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 630 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.426,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Tuborgvej 177, 2400 København NV

Skolefag

CNC drejning, klargøring og maskinbetjening 48753


Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:
På kurset lærer du på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde at opstarte en CNC drejebænk, køre produktion af større serier, stoppe produktion ved afvigelser fra normal drift samt at rengøre og kontrollere maskinen. Endvidere lærer du med udgangspunkt i arbejdstegninger, kontrolspecifikationer, tolerancer og måledata at producere på CNC drejebænk, udføre stikprøvekontrol samt assistere ved fejlfinding og indkørsel til normal drift.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 

 

Målgruppe:
AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte og faglærte operatører, som betjener og overvåger 2-aksede CNC drejebænke til produktion af emner i større seriestørrelser uden daglig opstilling, samt personer, der søger arbejde i den CNC spåntagende metalindustri. Det anbefales, at du forud for kurset har gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik og tegningsforståelse eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer.

 

Mål:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren:med udgangspunkt i en given CNC operationsplan samt viden om CNC drejebænkens betjeningspanel og funktionstaster opstarte en klargjort CNC drejebænk. sikkerhedsmæssigt korrekt køre maskinen i referencepunkt, isætte og udtage emner af maskinen, bevæge maskinens akser samt skifte til korrekte platteskær.opmåle værktøjer, justere offset værdier til givne tolerancer samt sætte nulpunkt på emne.efter givne instruktioner kontrollere CNC drejebænkens køle- og smøremiddelniveau og kvalitet med refraktometer og andre måleinstrumenter.kontrollere og efter behov installere spændetryk samt foretage smøring af patroner.udføre stikprøvekontrol samt udfylde kontrolskemaer.sikkerhedsmæssigt korrekt lukke maskinen ned.

 

Varighed:
5 dage.

 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.