AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

CNC drejning, programmering med cyklus/dialog

Varighed

5 dage

Pris

Deltagerbetaling: 630 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.426,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 630 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.426,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Tuborgvej 177, 2400 København NV

Skolefag

CNC drejning, programmering med cyklus/dialog 47452


Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:

Du lærer at programmere emne konturer på 2-akset CNC drejebænk og at udføre enkel fejlfinding og korrigere programfejl på udarbejdede CNC programmer. Du kan ud fra materialekendskaber foretage valg af skærende værktøj.

 

Du lærer at udarbejde procesbeskrivelse over arbejdsfunktioner til fremstilling af drejeemne ud fra ISO/DS arbejdstegning, som indeholder skrub, slet, gevind, indstik, boring samt afstik. Du lærer også på 2-akset CNC drejebænk at programmere emnekonturer med udvendig plan- langs- ansats- og konusdrejning ved skrub og slet bearbejdning med ISO- cyklus- og dialogprogrammeringsfaciliteter. Du kan vælge programmeringsteknik, programmere med radiuskompensering (G40, G41 og G42) og udføre enkel fejlfinding på CNC programmer. Endelig kan du ud fra materialeegenskaber, tolerancer og overfladeruhed foretage valg af skærende værktøj.

 

Kurset afsluttes med en prøve. 

 

Målgruppe:

Ufaglærte og faglærte i metal- og maskinindustrien, som har erfaring med CNC drejning. Du skal helst have rutine i programmering, opstilling og produktion på CNC drejebænke og erfaring med tegningsforståelse, toleranceangivelser samt kontrolmåling. 


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.