AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Mastercam udvidet Pakke, 2 uger

Varighed

10 dage

Pris

Deltagerbetaling: 1.260 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 6.908,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.260 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 6.908,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Tuborgvej 177, 2400 København NV

Skolefag

CAM fræsning (3D) 47445
CAM fræsning, flerakset bearbejdning 47447


Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:
Du kan importere 3D CAD-konstruktioner (partsfiler) til CAM-system. Du kan ud fra max. 3 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstre/data samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en CNC maskine. Du kan konvertere data mellem CAM-systemer og foretage aksevalg til specificeret, flerakset bearbejdningsopgave. Du kan programmere TCP og koordinatrotation og nulpunktsforskydning af 4. og 5. akse i CNC fræsemaskine.

Kurset afsluttes med prøver. 

 

Varighed:
CAM fræsning - 5 dage.

CAM fræsning, flerakslet bearbejdning - 5,0 dage


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.