AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 33 88 09 00

Service Manager

Varighed

13 dage

Pris

Deltagerbetaling: 2.244 kr. Læs hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 7.183,25 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 2.244 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 7.183,25 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Kursusform

Splitkursus. Kurset splittes op over et længere tidsrum.

Skolefag

Anvendelse af situationsbestemt ledelse 47755
Kommunikation som ledelsesværktøj 47751
Kundeservice i administrative funktioner 47296
Ledelse af forandringsprocesser 43572
Ledelse af teams/produktionsgrupper 43573
Værdibaserede arbejdspladser 45368


OBS
Kurset afsluttes med en prøve.

 

 

Er du interesseret i kurset?
Kontakt os på telefon 33 88 09 00 eller send en e-mail til

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse:
Efter uddannelsen kan deltageren anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt, herunder uddelegere ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov. Deltageren bliver bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle, og deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.Deltageren lærer at skelne mellem kundetyper og kundegrupper og på den baggrund yde en målrettet kundeservice i det administrative arbejde. Deltageren lærer at diagnosticere, organisere og sturkturere forskellige problembehandlingsprocesser, herunder kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske processer i forskellige produktionsmiljøer. Deltageren får kendskab til lederrollen og hvilke krav, man skal opfylde, for at kunne agere som sparringspartner og lærer at organisere og sammensætte forskellige grupper ud fra deltagernes forudsætninger, gruppernes formål og beslutningskompetence samt afdække og anvende relevant lederstil ud fra gruppens aktuelle udviklingstrin. Deltageren lærer forskellige teknikker til at udvikle og fremme samspillet i grupper. Endelig kan deltageren medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål kan deltageren agere som værdi-agent herunder virke som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.

Kurset afsluttes med prøver. 

 

Varighed:
Anvendelse af situationsbestemt ledelse - 2,0 dage

Kommunikation som ledelsesværktøj - 2,0 dage

Kundeservice i administrative funktioner - 1,0 dag

Ledelse af forandringsprocesser - 3,0 dage

Ledelse af teams/produktionsgrupper - 3,0 dage

Værdibaserede arbejdspladser - 2,0 dage


Spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp, så send gerne en mail til .
Eller fang os på 33 88 09 00.